Wijken
Wij werken in wijken met de bewoners samen aan foto- en storytellingsprojecten.


 Zuid West Story


Zuidwest Story geeft een inkijkje in de wijken Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk en Vrederust. De komende 15 jaren zal de buurt veranderen door een geplande herstructurering. Om te voorkomen dat de unieke wijk-eigen sfeer en het karakter verloren gaan, zijn wij gestart met het documenteren van deze wijk. Hierin richten wij ons vooral op bewoners en bewonersverhalen, want het zijn vooral de mensen die kleur en karakter geven aan de wijk!

Wij fotograferen het leven in Zuidwest. Door ontmoetingen en participatieprojecten, maar ook door het koffiedrinken bij mensen thuis, vangen wij verhalen en leggen we begrippen als bestaansonzekerheid, onzichtbare armoede, de vele culturen en tradities vast.


Transvaal


In het HaagseTransvaal wonen veel arbeidsmigranten. Gemeente Den Haag wilde dat wij dit in beeld gingen brengen:
Transvaal achter de voordeur.
Wie zijn deze Bulgaren, Litauwers, Grieken en Romani? Hoe leven zij hier en hebben zij  dromen? Wij zijn twee jaar actief geweest in de wijk en hebben veel gefotografeerd, workshops en cursussen gegeven en de mensen betrokken bij dit project.

 


        
Volgende project >


M 06 482 785 33
Volg ons op ︎