Zuid West Story


In Den Haag Zuidwest vindt momenteel de grootste gebiedsontwikkeling van Nederland plaats.
Delen van de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk zullen de komende jaren door herstructurering fysiek veranderen. Deze ontwikkeling heeft ook direct invloed op de sociale structuren van deze wijken. Om te voorkomen dat samen met de sloop van de woningen ook de eigenwijkse verhalen en herinneringen van buurtbewoners verloren gaan, is het initiatief Zuidwest Story gestart.

Fotografen Jeffrey Grouwstra en Peter van Beek fotograferen het leven op straat en achter de voordeur in Zuidwest. Door ontmoetingen en participatieprojecten, maar ook door het koffiedrinken bij mensen thuis, vangen wij verhalen en leggen we begrippen als bestaansonzekerheid, onzichtbare armoede, de vele culturen en tradities vast.
Volgende project in de wijken

of Home