DAKLOZEN, VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN


Wij werken in diverse landen en in vele steden en dorpen om dakloosheid in beeld te brengen en om dak- en thuislozen, vluchtelingen en (arbeids)migranten een gezicht te geven.Bijvoorbeeld met het project PRESENT! waarbij vluchtelingen en daklozen hun passie en dromen hebben gevisualiseerd en beschreven.
Volgende project: Present!